ARVOMME

Yrityksemme arvot

Kaikki inhimillinen toiminta perustuu niitä ohjaaviin arvoihin. Meidän arvomme pohjautuvat jokaisen ainutlaatuiseen asemaan ihmisenä. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi arvokkaana persoonana. Tämän ihmisyyden perusarvon lisäksi työtämme ohjaavat seuraavat arvot.

Verkostoituminen ja moniammatillisuus

Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisen kanssa. Moniammatillisuus on tehokkainta haavojen hoitoa.

Ammatillisuus ja asiantuntijuus

Työntekijöillämme on laaja koulutus ja työkokemus haavahoidossa. Olemme myös osallistuneet useisiin haavahoidon kehittämishankkeisiin.

r

Korkea laatu

Tavoitteenamme on tuottaa haavahoitoa, joka on vaikuttavaa, kustannustehokasta, tavoitteellista ja kokonaisvaltaista osana ihmisen terveyden edistämistä.

Innovatiivisuus ja luovuus

Olemme innostuneita haavahoidosta ja kehitämme työtämme innovatiivisesti. Haluamme osallistua yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen yli organisaatiorajojen, sillä se on sekä ihmisen että koko terveydenhuoltojärjestelmän etu.

Meille on tärkeää, että henkilökuntamme voi hyvin. Sen vuoksi henkilökunta voi vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen.

Innovatiivisuus ja luovuus ovat asiakkaan etu. Etenkin haavahoidon sekä haavojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Soita meille