Haavahoidon asiantuntijapalvelu

 

ASIANTUNTIJUUS HAAVAHOIDOSSA

Jos olet yksi monista ihmisistä, joka sairastaa pitkäaikaista haavaa, haluat ehkä tavata haavahoidon asiantuntijan.

Kaikki haavat eivät tarvitse asiantuntijaa

Pienet ja hieman suuremmatkin arjen elämässä vahingossa syntyneet traumaattiset haavat paranevat tavallisesti 2–3 viikon aikana. Niitä hoidetaan terveysasemien päivystyksissä, yksityisissä lääkärikeskuksissa, sairaanhoitajien vastaanotoilla tai kotihoidossa. Joitain haavoja hoidetaan myös haavakeskuksissa tai haavapoliklinikoilla. Eri kunnissa haavaa sairastavien ihmisten hoito on usein järjestetty eri tavoin. Osassa kunnista työskentelee haavahoidon asiantuntijoita ja hoitopolut ovat selkeitä.

Vakavammat, kuten syvät ja runsaasti vuotavat haavat tarvitsevat usein sairaalahoitoa ja erikoissairaanhoitoa

Tietyt haavat tarvitsevat asiantuntevaa hoitoa. Niitä ovat esimerkiksi verisuoniperäiset haavat, diabeettiset jalkahaavat, sädehoitovauriot, epätyypilliset haavat tai sellaiset traumaperäiset haavat ja leikkaushaavat, jotka eivät parane normaalissa aikataulussa.

 

MIKSI TARVITSET HAAVAHOIDON ASIANTUNTIJAA?

Jos autosi hajoaa tielle, et kutsu kampaajaa sitä hakemaan tai vie sitä putkimiehelle korjattavaksi. Haluat todennäköisesti parhaimman mahdollisen korjaamon ja mekaanikon korjaamaan autosta jälleen toimivan. Joka tapauksessa se on auto, joka vie sinut töihin ja auttaa sinua muutoinkin elämässä.

Kehosi hoito ei eroa auton huollosta. Jos sinulla on mikä tahansa haava, et todennäköisesti halua sitä hoitavan kenen tahansa lääkärin tai hoitajan, jolla ei ole juurikaan koulutusta tai tietotaitoa haavan paranemisesta tai kroonisten haavojen hoidosta.

MIKSI ASIANTUNTEVA HAAVAHOITO VÄHENTÄÄ KOMPLIKAATIOITA JA NOPEUTTAA HAAVAN PARANEMISTA?

Jotkut sairaudet hidastavat haavojen paranemista. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Diabetes
  • Sydämen vajaatoiminta
  • Verisuonisairaudet
  • Inkontinenssi (virtsan/ulosteen pidätyskyvyttömyys)
  • Liikalihavuus
  • Munaissairaudet
  • Hermovauriot

Myös elämäntavat vaikuttavat haavojen paranemiseen, kuten aliravitsemus, alkoholin liikakäyttö, tupakointi ja vähäinen liikkuminen.

Haavahoidon asiantuntijat hoitavat tavanomaisesti päätyökseen vain haavoja. He keskittyvät haavojen tutkimiseen ja opiskelevat alaa säännöllisesti. Haavahoidon asiantuntija osaa huomioida kokonaisvaltaisesti ne sairaudet, jotka hidastavat haavan paranemista.

Asiantunteva haavahoito parantaa elämänlaatua, hoidon laatua ja yksilöllisyyttä.

Asiantunteva haavahoito maksimoi hoidon hyvän tuloksen.

Kroonisia ja vakavia haavoja sairastaville haavan paraneminen voi olla hidas ja julma prosessi. Haavahoidon asiantuntijalla on erityisen tärkeä rooli sekä potilaan että tämän perheen ohjaamisessa ja tukemisessa niin itse haavahoidossa kuin normaalin arjenkin tukemisessa.

Haavahoidon asiantuntija voi tarjota ohjeita haavahoidosta ja antaa emotionaalista tukea, sekä selvittää, mitkä tekijät edistävät paranemista ja mitä paranemisen jälkeen tapahtuu.

Haavahoidon asiantuntija tukee itsehoidossa ja opastaa haavan uusiutumisen ennaltaehkäisyssä.

MITÄ TARKOITTAA HAAVAHOIDON ASIANTUNTIJA?

Sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi haavahoidon asiantuntijat opiskelevat vuoden kestävät erikoistumisopinnot ja/tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sh YAMK, haavahoidon kliininen asiantuntija).

Auktorisoiduilta haavahoitajilta vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus haavahoidossa, koulutus- ja konsultaatiokokemusta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Lisäksi heidän tulee osallistua haavahoidon kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Laaja-alaisen koulutuksen ja kattavan kokemuksen vuoksi heillä on vahva ammattitaito ja uusin tutkimustieto alalta.

Haavahoidon auktorisoinnin myöntää Suomen Haavanhoitoyhdistys ry.

Haavahoitajan auktorisointi on voimassa vain neljä vuotta, minkä jälkeen se pitää päivittää.

MITÄ TAPAHTUU ENSIMMÄISELLÄ HAAVAHOIDON ASIANTUNTIJAN KOTIKÄYNNILLÄ?

Haavahoitaja selvittää haavadiagnoosin ja siihen liittyvät etiologiset tutkimukset. Hän käyttää apunaan haavan hyvän hoidon tarkistuslistaa. Tarkistuslistan avulla selvitetään tekijät, jotka hidastavat haavan paranemista.

Tämän jälkeen laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon haavahistoria ja haavatyyppi, sekä omat mahdollisuutesi osallistua hoitoon. Lisäksi kartoitetaan muut tarvittavat hoidot, kuten jalkaterapia, ravitsemushoito tai fysioterapia, sekä kaikki, mitä muuta haavan paranemiseksi tarvitaan.

Lopuksi suunnitellaan haavahoidon aikataulu, eli se miten usein haavahoitaja käy hoitamassa ja seuraamassa haavan paranemista.

Ensimmäisellä käynnillä laaditaan hoidolle pää- ja välitavoitteet. Käynneillä seurataan niiden toteutumista. Jos tavoitteet eivät toteudu, hoitosuunnitelma uusitaan.

Yhteenveto:

Jos haavan paraneminen ei ole edistynyt kahdessa viikossa tai se ei ole parantunut kokonaan kuudessa viikossa, kannattaa ottaa yhteys haavahoidon asiantuntijaan.

MITÄ HYÖTYÄ ASIANTUNTEVASTA HAAVAHOIDOSTA ON?

Useimmille ihmisille haavahoitajan toteuttama haavahoito ja seuranta vaikuttavat merkittävästi haavan paranemiseen ja elämänlaatuun.

Suurimmat hyödyt ovat:

1. Yksilöllinen lähestymistapa

Haavahoidon asiantuntija osaa suunnitella yksilöllisen hoitosuunnitelman ottaen huomioon yleisterveyteen ja sairauksiin liittyvät tekijät, haavahistorian, elämäntavat ja henkilön omat mieltymykset.

Näiden pohjalta haavahoidon asiantuntija luo hoitosuunnitelman, joka tukee parhaiten paranemista ja poistaa paranemisen esteet.

Jos hoitosuunnitelma on tehty yksilöllisesti, sitä on helpompi seurata.

Haavahoidon asiantuntija voi esimerkiksi suosittella sellaisia haavasidoksia, jotka ovat mukavia, ja jotka ottavat huomioon henkilön liikkumisen arjessa, sekä mahdollisen fysioterapian ja henkilön elämäntyylin.

2. Vakavien komplikaatioriskien väheneminen

Haavan väärä hoito voi olla jopa katastrofaalista. Esimerkiksi diabeettiset jalkahaavat, haavatulehdukset tai paranemattomat haavat saattavat johtaa raajan tai sen osan amputaatioon.

Pitkäaikaiset haavat ovat yleisesti herkkiä tulehtumaan. Haavalla olevat bakteerit saattavat joutua verenkiertoon ja aiheuttaa vakavan verenmyrkytyksen.

Tulehtunut haava ei ole ainoastaan kipeä ja epämukava, vaan se voi olla myös vaarallinen. Tulehdus voi levitä koko kehoon. Tulehdus on erityisen vaarallinen silloin, kun henkilöllä on diabetes tai alentunut immuunipuolustus. Yksi pienikin hoitamaton viilto säären iholla voi johtaa infektioksi aina jalkateriin saakka ilman asianmukaista hoitoa. Sen vuoksi on tärkeää päästä parhaan mahdollisen asiantuntijan hoitoon mahdollisimman pian.

On kuitenkin totta, että huolimatta näyttöön perustuvasta laadukkaasta hoidosta, aivan kaikkia haavatulehduksia ei voida ennaltaehkäistä ja hoitaa, ja osa haavoista ei koskaan parane. Jokaisella haavalla on kuitenkin toivo paranemisesta ja palliatiivinen (oireita lievittävä) haavahoito on tällöin yksi vaihtoehto. Palliatiivinen haavahoito vähentää kipuja ja parantaa elämänlaatua sekä ehkäisee henkilön joutumista sairaalaan pelkästään haavan vuoksi.

3. Näyttöön perustuva haavahoito

Asiantuntevalla haavahoidolla varmistat, että haavasi saa asianmukaista hoitoa. Räätälöity haavahoito-ohjelma auttaa haavaa paranemaan luomalla paranemiselle suotuisan ympäristön.

Haavahoidon asiantuntijat suhtautuvat haavoihin vakavasti ja heidän lähestymistapansa haavahoitoon on aggressiivinen. Työskentely perustuu uusimpiin tutkimustuloksiin, hoitosuosituksiin ja hoitomenetelmiin.

Vaikeasti parantuville haavoille tehty aktiivinen lääketieteellinen interventio, kuten ihonsiirre tai palasiirto, voi lyhentää haavan paranemisaikaa ja parantaa siten potilaan elämänlaatua.

Haavakeskuksilla on käytössä uusimmat hoitomenetelmät, joita ei välttämättä ole tavanomaisen kotihoidon saatavilla. Edistyneet hoitomuodot voivat tukea erityisesti vaikeasti paranevien tai kompleksisien haavojen parantumista. Näitä ovat esimerkiksi haavan alipaineimuhoito tai kasvutekijävalmisteet.

4. Asiantunteva haavahoito tukee kotona asumista

Useimmat meistä haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Mitä tehokkaammin hoito voidaan toteuttaa kotona, sitä pienempi riski on päätyä laitoshoitoon. Haavan kotihoitoon kannattaa siis kiinnittää huomiota.

SINULLE, JOLLA ON PITKÄAIKAINEN HAAVA

Haavahoidon asiantuntija tuntee sinut. Sinä ansaitset oman haavahoitajan, joka tietää nimesi, ymmärtää tarpeesi ja on sitoutunut tarjoamaan yksilöllistä hoitoa ja tukea sinulle.

Yhteenveto:

Jos haavan paraneminen ei ole edistynyt kahdessa viikossa, tai se ei ole parantunut kokonaan kuudessa viikossa, kannattaa ottaa yhteys haavahoidon asiantuntijaan.

HUOM!

Mikäli näet haavassa tulehduksen merkkejä, kuten punoitusta, kipua, pahaa hajua, märkäistä eritettä, tai sinulla on kuumetta, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Soita meille