Haavan hoito tiivistetysti

 Haavan hoito tiivistetysti

 

 • Edistetään monitieteistä ja moniammatillista toimintatapaa
 • Haavadiagnoosi johtaa hoitoa
 • Potilaan ja haavan arviointi toteutetaan säännöllisesti ja aina silloin, kun tila muuttuu
 • Huomioidaan haavan liittyvät psykologiset vaikutukset ja niiden yhteys kipuun ja sidosvaihtoihin
 • Määritetään hoidolle tavoite ja odotetut tulokset
 • Huomioidaan haavan herkkä ympäristö
 • Noudatetaan huolellisesti haavahoidon aseptiikka
 • Huolehditaan haavapohjan riittävästä kosteudesta ja estetään sen turha viileneminen hoitojen yhteydessä
 • Haavapohjan happamuus tai neutraali pH ovat hyväksi paranemiselle
 • Huolehditaan haavaerityksen hallinnasta, erityisesti jos se on runsasta
 • Poistetaan kuollut kudos
 • Ei käytetä liian tiiviitä sidosyhdistelmiä, eli tiedetään, mitä sidoksia voidaan yhdistää
 • Täytetään haavaonkalot ja -taskut löyhästi niille soveltuvilla tuotteilla
 • Huolehditaan haavan paranemista tukevista hoidoista, kuten apuvälineistä, turvotuksen estohoidosta, paineen poistosta ja ravitsemuksesta
 • Noudatetaan aina haavadiagnoosin mukaista hoitoa sekä akuuttien ja kroonisten haavojen hoidon periaatteita

 

Akuutin haavan hoito

Haavan paikallishoito:

Haavan puhdistamisen tavoitteena on:

 • Poistaa näkyvä lika ja epäterve kudos
 • Poistaa vanhojen sidosten jäänteet
 • Poistaa kuivuneet haavaeritteet ja mahdolliset ruvet/karstat
 • Minimoida kontaminaatio

Haavan puhdistamisen periaatteet:

 • Puhdistamisessa noudatetaan ensisijaisesti työyksikössä laadittuja ohjeita
 • Huolehditaan hyvästä aseptiikasta noudattaen organisaation hygieniayksikön tai hygieniayhdyshenkilön laatimia ohjeita.
 • Puhdistamisessa minimoidaan haavaan kohdistuva trauma, koska uudet epiteelisolut ja verisuonet ovat hauraita
 • Avoimen haavan puhdistamiseen suositellaan huuhtelua esimerkiksi ruiskun tai suihkun avulla. Puhdistuksessa voi käyttää apuna myös kuivia taitoksia.
 • Paras tapa puhdistaa akuutti haava on käyttää steriiliä, isotonista keittosuolaliuostai tai kädenlämpöistä vettä.
Suomen Haavahoito oy

Y: 2994746-8
Inkeriäistentie 202
21555, Paimio

Puh:+358 45 2081969

Sposti: ulla@haavahoito.net

Haavasidokset

Haavasidoksen valinta

Haava tarvitsee erilaista hoitoa paranemisen eri vaiheissa, ja siksi haavan säännöllinen arviointi on tarpeellista. Asianmukaisella sidoksella voi olla merkittävä vaikutus haavan paranemisnopeuteen.

Haavan paraneminen etenee parhaiten puhtaassa ja kosteassa, muttei kuitenkaan märässä ympäristössä. Haava tulee suojata siten, ettei lämpö haihdu haavalta, ja siten ettei haavaan kohdistu traumaa tai likaa, jolloin se on alttiina bakteereille.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kosteuden hallinta on merkittävä osa haavahoitoa.

Sopiva sidos auttaa minimoimaan haavojen hoitoon liittyvät bakteerikontaminaatiot ja haavakivut.

Valittavana on useita satoja, jopa tuhansia erilaisia sidoksia.

Tehokas sidoksen valinta edellyttää sekä haavan tarkkaa arviointia, kuten edellä on korostettu, että ajantasaista tietoa saatavilla olevista sidoksista.

Haavojen primääri parantuminen

Kun haava paranee primääristi, vaatii se vain vähän toimenpiteitä. Haavaa tulee suojata komplikaatioilta ja sitä tulee tarkkailla.

Primäärissä paranemisessa suositeltavia sidoksia ovat tavallisesti:

 • hengittävät, tarttumattomat sidokset
 • kiinnittyvät, reunalliset, ns. laastarityyppiset sidokset, mutta näiden valinnassa on huomioitava ympäröivän ihon tilanne, jottei sidosten liima ärsytä ihoa
 • puoliläpäisevät kalvot
 • ohuet hydrokolloidisidokset
 • polyuretaanivaahtosidokset, mikäli eritys on vähäistä

Traumaattiset tai kirurgiset haavat vaativat intensiivistä puhdistusta ja suuremmat haavat hoidetaankin siksi usein traumatologian yksiköissä kirurgisesti.

Haavan huuhtelu on yleensä välttämätöntä. Huuhteluun voi käyttää joko suihkua, keittosuolaliuosta tai haavahuuhteita tilanteen ja lääkärin ohjeen mukaan.

Suositeltavia sidoksia ovat:

 • Keittosuolakompressiot
 • Hydrogeelit
 • Kalsiumalginaatit ja -nauhat
 • Hydrofibersidokset ja nauhat
 • Imevät haavatyynyt tai superimevät sidokset
 • Polyuretaanivaahdot
 • Lisäksi tarvittaessa alipaineimuhoidot

Haavaerityksen hallintaan tarvitaan imeviä tai suojaavia toissijaisia sidoksia.

On tärkeää varmistaa, että haavaa ympäröivä iho on suojattu maseraatiolta, sidoksen hankaukselta ja kitkalta. Lisäksi varmistetaan, ettei sidoksessa ole ryppyjä tai taitteita, jotka voivat painaa ihon vaurioita.

Haavasidosten kerrokset:

Haavan ensisijainen sidos on se, joka on kosketuksissa haavapohjan kanssa ja toissijainen sidos laitetaan sen päälle, tavallisesti erityksen hallinnan tukemiseksi.

Haavaympäristön ja ihon hoidossa voidaan käyttää myös erilaisia ihonsuojapyyhkeitä.

Kroonisen haavan paikallishoito

 1. Paikallishoitoa ohjaa haavadiagnoosi ja siihen liittyvät etiologiset tutkimukset ja hoidot.
 2. Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista ja siinä tulee huomioida mahdolliset infektion merkit ja seuranta, ravitsemustilan arviointi, liikkuminen, elämänlaatu, kipu ja sen hallinta, lääkitykset, haavan hoito ja seuranta, haavan arviointiin (esim. TIME) perustuva sidoksen valinta, sekä haavaympäristön kosteus.

Suurin osa kroonisista haavoista reagoi hoitoon, kun keskittytään haavan kokonaisvaltaisen hoidon periaatteisiin.

Osa haavoista ei parane asianmukaisellakaan hoidolla, vaan saatetaan tarvita erityistoimenpiteitä kuten kirurgista hoitoa, alipaineimuhoitoa tai muita hieman harvinaisempia haavanhoitotuotteita, kuten biologisia hoitoja.

Jatkuva, prosessimainen hoito

Haavaa hoitaville, joko hoitajille tai omaisille, tulee tehdä huolellinen ja yksityiskohtainen suunnitelma hoidon jatkumisesta ja hoidon toteutumisesta kokonaisvaltaisuus huomioiden.

Hoitotarvikejakelu ja moniammatillinen hoito ovat välttämättömiä järjestää.

Omahoitajuus ja asiantuntevuus ovat tärkeitä haavahoidon jatkuvuuden ja potilasmyöntyvyyden optimoimiseksi.

Jokainen haavaa hoitava hoitaja on osa moniammatillista hoitoketjua ja siten tärkeässä roolissa. Vahva ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Kirjaaminen

Asianmukainen haavahoito vaatii tarkkaa kirjaamista. Kaikki haavan hoitotoimenpiteet kirjataan yksityiskohtaisesti, suhteessa laadittuihin tavoitteisiin ja suunniteltuun haavahoitoprosessiin. Kirjaamisessa noudatetaan paikallisesti sovittuja kirjaamiskäytäntöjä sekä kirjaamisesta laadittuja kansallisia ohjeita. Kirjaamista ohjaa myös lainsäädäntö:

https://stm.fi/asiakas-potilastietojen-hallinta

.

Soita meille