Haavahoidon ammattilaisille

PIENI OPAS HAAVAHOIDOSTA AMMATTILAISILLE

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen tai alan opiskelija,

Tällä sivustolla on koottu yhteen perus- ja yleistietoa haavoista ja niiden hoidosta. Vaikeasti paranevien haavojen asianmukainen hoito vaatii laaja-alaista osaamista ja koskettaa useita eri tieteen aloja. Optimaalinen haavojen hoito on aina kokonaisvaltaista ja perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Tämän sivun tarkoituksena on antaa ns. ”kättäpidempää” käytännön haavahoidon haasteisiin tilanteessa, joissa haavojen hoidosta on vain vähän osaamista ja kokemusta. Lopussa on linkkejä, joista pääset lukemaan ja tutustumaan haavoihin ja niiden hoitoon tarkemmin.

Haavan arviointi ja hoito

Ihon arviointi sekä ihon kunnon ja eheyden ylläpitäminen ovat hoitotyössä keskeistä. Ikääntyminen yhdistettynä obesiteettiin, ravitsemusongelmiin ja liikkumattomuuteen lisäävät iho-ongelmien synnyn riskiä. Moniammatillinen, erityisesti toisia ammattihenkilöitä kunnioittava työote on välttämätöntä asianmukaisen haavahoidon varmistamiseksi ja sopivien olosuhteiden saavuttamiseksi haavojen paranemiselle ja ihon seurannalle.

 

Tavoite

Täsmällinen ja oikea haavan arviointi sekä tehokas hoito vaativat ymmärrystä haavan paranemisen patofysiologiasta ja haavasidosten mekanismeista ja materiaaleista. Haavan paranemisen kannalta on välttämätöntä, että jatkuva arviointiprosessi, kliininen päätöksenteko, hoitointerventiot ja näiden kirjaaminen ovat systemaattisia. Haava kuin haava, hoidolle on välttämätöntä asettaa tavoite. Tavoite käynnistää hoitotyön prosessin. Ilman tavoitetta on haasteellista tietää, mitä hoidetaan.

Leikkaushaava luokitellaan akuutteihin haavoihin

III-asteen painehaava

Haavan paranemisen fysiologia

Haavat luokitellaan karkeasti kahteen ryhmään: akuutteihin ja kroonisiin. Niiden sisälle lukeutuu kymmeniä, jopa satoja erilaisia haavatyyppejä. Molemmissa luokissa esiintyy infektoituneita haavoja.

Akuutit haavat

Akuutti haava on esimerkiksi kirurginen tai traumaperäinen haava, joka paranee primaaristi, viivästetyn primaaristi tai sekundäärisesti. Akuutin haavan oletetaan paranevan noudattaen haavan normaalia paranemisprosessia ja -vaiheita.

Krooniset haavat

Haava kroonistuu, kun jokin tai jotkut haavan normaalin paranemisen vaiheet epäonnistuvat ja haava ei reagoi normaaliin hoitoon neljän viikon kuluessa. Haavan paraneminen pysähtyy inflammaatiovaiheeseen. Patologinen inflammaatio johtuu normaalin paranemisprosessin epänormaaleista vaiheista. Siihen voivat vaikuttaa sisäiset tai ulkoiset tekijät, kuten eri sairaudet tai lääkitykset, aliravitsemus tai epäsopiva haavanhoitotuote. Tutkimuksissa on myös osoitettu, että haavan paranemisen viivästymiseen voi vaikuttaa henkilökunnan osaaminen.

Naarmun ympäristössä oleva hento punoitus on normaali inflammaatiovaste, joka häviää muutamassa päivässä. Jäljelle jää rupi, joka irtoaa itsekseen, kun iho epitelisoituu. Jos punoitus laajenee eikä häviä, alueelle saattaa olla muodostumassa tulehdus.

Arpeutunut haava
Lähes parantunut ihonsiirrealue

Haavan paranemisen määrittely

Primaari paraneminen tarkoittaa sitä, että haavan terveet, verestävät ja puhtaat reunat on liitetty toisiinsa ompelein, haavateipeillä tai kudosliimalla. Pinnalliset kudosvauriot paranevat jättämättä arpia.

Monet kirurgiset haavat ja traumaperäiset haavat paranevat primaaristi.

Haava paranee tavallisesti 1–2 viikossa. Haavan kontaminoituminen tai tulehtuminen voivat kuitenkin johtaa haavan viivästyneeseen primaariseen paranemiseen, jolloin haava vaatii intensiivistä puhdistusta.

Sekundäärisellä haavan paranemisella tarkoitetaan, että haavan paraneminen käynnistyy spontaanisti granulaatiokudoksen kasvaessa, haavan reunat kuroutuvat ja iho epitelisoituu. Tästä jää yleensä arpi. Näin käy tavallisesti esimerkiksi, kun painehaava paranee. Myös parantuneen haavan seuranta on tärkeää.

Sekundäärisesti parantuneen haavan arpialue on haurasta ja ohutta. Sen vuoksi ihon kosteutuksesta huolehtiminen ja ulkoisen hankauksen esto haava-alueella on tärkeää.

Useiden haavojen paranemista voidaan nopeuttaa kirurgisesti esimerkiksi ihonsiirrolla tai kielekesiirrolla.

Ihonsiirto on epidemiksen ja dermiksen osittaisen tai täyden paksuuden irrottamista kirurgisesti, esimerkiksi reiden iholta, ja sen siirtämistä haavalle haavan paranemisen nopeuttamiseksi ja siten infektioriskin vähentämiseksi.

Kielekesiirto taas on ihon ja sen alla olevien kudosten kirurgista siirtämistä haavan korjaamiseksi.

Kielekesiirto on nimetty sen kudoskomponenttien mukaan, ja ne voivat sisältää anastomoosin verenkierrosta verisuoniin, jotka kiinnitetään tai ovat kiinnittyneinä vaurioalueella. Myös kirurginen haava vaatii huolellista tarkkailua, arviointia ja seurantaa toimenpiteen jälkeen. Jos haava paranee primääristi eli ilman ongelmia, se ei kuitenkaan välttämättä vaadi erityistä hoitoa. Kirurgian yksiköstä annetaan haavan jälki- ja kotihoito-ohjeet.

 

Ommeltu (akuutti) haava, jonka paraneminen on viivästynyt. Punoitus on laajentunut ja haavalla esiintyy märkäeritystä. Kysymys ei ole enää normaalista inflammaatiovaiheesta, vaan haavassa on kliinisesti tulehduksen merkkejä.

Proliferaatiovaihe kroonisessa haavassa

Maturaatiovaihe

Haavan paranemisen vaiheet

Haavan paraneminen on monimutkainen prosessi solujen välisiä tapahtumia ja se voidaan jakaa neljään osaan.

Ensimmäinen vaihe on hemostaasi, eli nopea elimistön reaktio kudosvaurioon. Hemostaasi on välttämätön verenvuodon tyrehdyttämiseksi.

Hemostaasi sisältää seuraavat vaiheet: Verisuonten supistuminen, verihiutaleiden tulo alueelle sekä veren hyytyminen primääristi ja sekundäärisesti.

Toinen haavan paranemisen vaihe on inflammaatiovaihe eli tulehdusvaihe. Se käynnistyy osittain hemostaasin kanssa samanaikaisesti.

 

 • Inflammaatiovaihe eli tulehdusvaihe kestää 0–4 vuorokautta, ja se on elimistön normaali vaste kudosvaurioon. Tässä vaiheessa verisuonten läpäisevyys tehostuu, mikä aiheuttaa lämpöä, punoitusta, kipua, turvotusta ja liikerajoitteita vaurioalueella. Haavaeritystä saattaa esiintyä ja se on tässä vaiheessa normaalia.

 

 • Proliferaatiovaihe eli uudelleenmuodostumisvaihe kestää tavallisesti 2–24 päivää. Silloin haavan paraneminen edistyy jopa silminnähtävästi. Uusia verisuonia muodostuu ja ne peittävät haavapohjan. Haavalle myös muodostuu uutta kudosta ja pinta epitelisoituu. Haavan koko pienenee parantuessaan.

 

 • Maturaatio- eli kypsymisvaiheessa haava on parantunut eli peittynyt epiteelillä. Kollageeni ihonalaiskudoksessa vahvistuu ja arpikudosta muodostuu. Haava on parantunut, mutta iho on vielä ohutta ja riski haavan avautumiseen uudelleen on olemassa. Maturaatiovaihe kestää tavallisesti jopa pari vuotta.

 

 

Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät

Kokonaisvaltainen haavaa sairastavan ihmisen ja potilaan arviointi on välttämätöntä haavan hoitoprosessissa. Useat sekä paikalliset että yleiset tekijät saattavat viivästyttää tai jopa estää haavan paranemista.

Seuraavassa luetellaan haavan kokonaisvaltaista hoitoprosessia ohjaavat tärkeimmät lainalaisuudet. Tavoitteena on ottaa huomioon nämä mahdollisimman tarkasti ja optimoida siten haavalle ihanteellinen paranemisympäristö.

 • Kosteustasapainoa ylläpitävien haavasidosten tehtävänä on ylläpitää haavapohjan kosteutta ja samalla hallita liiallista kosteutta. Esimerkiksi puoliläpäisevät sidokset pitävät yllä kosteutta. Pitkäaikaisen haavan pohjalla tulee olla kosteutta riittävästi, mutta pohja ei saa olla liian märkä.
 • Kosteustasapainon hallinnassa tulee aina huomioida, mitä haavaa hoidetaan. Esimerkiksi leikkaushaavan hoitoperiaatteena on pitää haava kuivana. Myös jos jalkahaavassa on kuivaa, mustaa nekroosia, jätetään nekroosi paikoilleen ja pidetään kuivana, kunnes verenkierron tila on selvitetty. Haavan paikallishoitoa ohjaa haavan diagnoosi. Diagnoosi tulee aina olla selvillä ennen kuin haavahoidon tavoite asetetaan.
 • Lämpötila 37 astetta on haavapohjan vakiolämpötila, jolla on osoitettu olevan merkittävä vaikutus haavan paranemiseen, samoin kuin neutraalin tai happaman pH:n vaikutuksella bakteerikolonisaatioon ja infektioiden vähentymiseen. Haavan pH-tasapainon mittaamiseen ei toistaiseksi ole käytössä luotettavaa mittaria Suomessa.
 • Haavainfektio tarkoittaa bakteerien lisääntymistä haavassa siten, että se vaurioittaa haavaa, haavaympäristöä ja tunkeutuu syvemmälle ympäröiviin kudoksiin.
 • Haava-alueen paine, kitka, hankaus, vierasesineet tai vierasmateriaali haavassa estävät ja voivat jopa pysäyttää haavan paranemisen.
 • Tuntopuutokset, kuten neuropatia, eli kyvyttömyys esimerkiksi tuntea painetta iholla voivat hidastaa haavan paranemista.
 • Elämäntavat, kuten tupakointi, ovat merkittävässä roolissa haavan paranemisessa. Tupakka supistaa haavapohjalle verta tuovia hiussuonia ja täten hapen ja ravinnon saanti haavapohjalle estyy.
 • Liikuntarajoitteet ja liikehäiriöt ovat otettava huomioon hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Liikuntarajoitteiden vuoksi saatetaan tarvita erilaisia apuvälineitä, joiden käyttö sekä edistää haavan paranemista ja verenkiertoa että ennaltaehkäisee uusia haavoja.
 • Pitkäaikaissairaudet kuten diabetes, autoimmuunisairaudet, anemia, maligniteetti sekä sydän- ja verisuonisairaudet tulee ottaa huomioon. Edellä mainitut sairaudet hidastavat haavan paranemista; mm. ihon kollageeni ja verenkierto heikentyvät. Täten uusien verisuonien muodostuminen hidastuu, johtaen ihon verisuonituksen heikentymiseen. Pitkäaikaisten haavojen ympäristön on osoitettu olevan vähähappinen. Sairaudet alentavat immuniteettia ja siten esimerkiksi haavatulehduksen riski kasvaa.
 • Riittävä ravitsemus, eli riittävä proteiinin, hiilihydraattien, rasvojen, hivenaineiden ja vitamiinien saanti on välttämätöntä jokaisessa haavan paranemisen vaiheessa.
 • Asiakkaan painoindeksi tulee selvittää ja tarvittaessa asiakas tulee paikallisten ohjeiden mukaan ohjata ravitsemusterapeutille.
 • Lääkkeet saattavat hidastaa haavan paranemista. Näitä ovat esimerkiksi sytostaatit, immunosuppressiiviset lääkkeet ja kortiskosteroidit.
 • Sädehoidot vaurioittavat ihoa ja solujen uudismuodostumista.
 • Stressi, ahdistuneisuus ja masennus ovat yleisiä oireita haavaa sairastavilla. Stressi ja sen aiheuttamat mahdolliset unihäiriöt lisäävät elimistön kortisonituotantoa ja siten hidastavat haavan paranemista.

 

Stressi, masennus ja niiden myötä heikentyvä elämänlaatu jäävät herkästi vähäiselle huomiolle haavaa sairastavan ihmisen hoidossa

Haavan arviointi

 

Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon arvioitaessa haavaa ensimmäistä kertaa asianmukaisen ja moniammatillisen hoidon takaamiseksi. Haavan arviointi toistetaan joka hoitokerran yhteydessä ja arviointi kirjataan. Haavan mittaaminen tehdään vähintään viikoittain.

 • Haavan tyyppi: akuutti tai krooninen
 • Haavadiagnoosi
 • Sijainti ja ympäröivä iho
 • Haavan koko
 • Haavapohjan arviointi ja paranemisen vaihe
 • Haavareunat
 • Eritys
 • Infektion merkit
 • Kipu
 • Aiemmat haavahoidot

Käytä arvioinnissa työkalua, esim. TIME-mallia.

Alla on muutama linkki, joista löytyy lisätietoa TIME-mallista.

 1. http://edis.mycashflow.fi/files/edis/PDF%20liitteet/TIME-opas%202013.pdf
 2. https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Schultz2/publication/7059734_The_Wound_Bed_Advisory_Board_Members_Wound_bed_preparation_and_a_brief_history_of_TIME/links/59f0a16b458515bfd07f98b8/The-Wound-Bed-Advisory-Board-Members-Wound-bed-preparation-and-a-brief-history-of-TIME.pdf
 3. http://medicalethics.me/wp-content/uploads/2018/09/Schultz-WRR-2005.pdf

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/jowc.2019.28.Sup3a.S1

 

TIME-malli

Haavan arviointi

 

Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon arvioitaessa haavaa ensimmäistä kertaa asianmukaisen ja moniammatillisen hoidon takaamiseksi. Haavan arviointi toistetaan joka hoitokerran yhteydessä ja arviointi kirjataan. Haavan mittaaminen tehdään vähintään viikoittain.

 

 • Haavan tyyppi: akuutti tai krooninen
 • Haavadiagnoosi
 • Sijainti ja ympäröivä iho
 • Haavan koko
 • Haavapohjan arviointi ja paranemisen vaihe
 • Haavareunat
 • Eritys
 • Infektion merkit
 • Kipu
 • Aiemmat haavahoidot

 

Käytä arvioinnissa työkalua, esim. TIME-mallia.

TIME-malli

Soita meille