Opetuskäynti

OPETUSKÄYNTI

Lähestulkoon kaikki terveydenhuollon ammattilaiset osaavat hoitaa akuutteja haavoja, joita syntyy arjessa erilaisten pienten tai suurten onnettomuuksien seurauksena. 

Pitkäaikaisten ja monietiologisten haavojen hoito sen sijaan tarvitsee laaja-alaista teoriatiedon osaamista ja vuosien työkokemusta.

 

OPETUSKÄYNNIN HYÖDYT

Ikääntyvä väestö, lisääntyneet pitkäaikaissairaudet ja lisääntyneet akuutit ja krooniset haavat ovat asettaneet suuren taakan kotihoidon organisaatioille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Jos haava ei parane asianmukaisesti viimeistään kuukauden kuluessa, tarvitaan käyntejä yleensä enemmän. Lisääntyneet kotikäynnit kuormittavat kotihoidon henkilöstö- ja talousresursseja. Täten haavahoidon edistyminen hidastuu ja laatu väkisinkin heikkenee.

Haavahoidon asiantuntijoita työskentelee kotihoidossa vähän, ja tavallisesti haavahoitoon ei ole ylimääräistä resurssia, vaan se sisältyy tavanomaiseen hoitoon.

Suomessa auktorisoituja haavahoitaja on tällä hetkellä alle sata.

Suomessa kotihoito kuuluu kuntien sosiaalitoimen alaisuuteen. Käytännössä osa haavaa sairastavan ihmisen kokonaisvaltaisesta hoidosta on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa, kuten esimerkiksi arjessa selviytymisen tukeminen.

Vaikka kuntia ei ole velvoitettu eriyttämään haavahoitoa tavanomaisesta kotihoidosta, on haavahoidon asiantuntijoista apua kotihoidon laajassa toimintakentässä.

Suomen Haavahoito Oy:llä on Valviran lupa tuottaa terveydenhuoltopalveluita kotisairaanhoidossa Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Lisäksi yritys kuuluu sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Karviaisten kuntayhtymässä ja Lohjalla.

Opetuskäynti on mahdollista koko toimialueellamme. Opetuskäynti voidaan tehdä myös esimerkiksi hoivakotiin.

 

OPETUSKÄYNNIN TOTEUTUS

Opetuskäynnin toteuttaa Suomen Haavahoito Oy:ssä haavahoidon asiantuntija, joka on tavallisesti auktorisoitu haavahoitaja.

Opetuskäynnin tarkoituksena on vahvistaa omien hoitajien, kuten kotihoidon, tai omaishoitajan osaamista, sekä opettaa haavanhoitoa myös yleisesti; sen teoriaa ja käytäntöä.

OPETUSKÄYNNIN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Sisältö

  • Haavadiagnoosin tarkistaminen/selvitys ja sen merkitys haavahoidossa ja haavan paranemisessa
  • Haavahistorian ja sen merkityksen selvittäminen haavan hoidossa
  • Vieriopetuksessa haavaa sairastavan ihmisen hoito läpikäydään yksityiskohtaisesti

 Tavoitteet

  • Oppia käytössä olevat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet ja niiden ominaisuudet, sekä eri hoitovaiheiden merkitys
  • Oppia haavan arviointi ja sen merkitys
  • Oppia haavan puhdistus ja erilaiset puhdistusmenetelmät
  • Oppia, miten haavasidoksia arvioidaan
  • Oppia ihon ja haavaympäristön arviointi ja hoito
  • Oppia turvotuksen hoidon periaatteet ja kompressiosidonta, sen vaiheet ja niiden merkitys
  • Oppia ohjaamaan potilasta/asiakkasta/omaista

Lisäksi opetuskäynnillä käydään läpi haavan paranemisen tukihoitoja, kuten ravitsemusta, mahdollisia apuvälineitä ja haavan hyvän hoidon tarkastuslistaa.

Opetuskäynti on kuin haavan hoidon luento käytännössä. Ja mikä parasta, siitä on hyötyä osaamisen lisääntymisen myötä yksikössä, esim. hoivakodissa myös muiden haavaa sairastavien hoidossa.

Opetuskäynti parantaa moniammatillista yhteistyötä kaikin tavoin.

 

Ulla Nuutinen

Ulla Nuutinen

Auktorisoitu haavahoitaja

Soita meille