Haavahoidosta tarkemmin

Haavan hyvä hoito

Haavan hyvä hoito alkaa siitä, että haavalla on diagnoosi. Haavan paikallishoito taas perustuu haavan tilanteen arviointiin jokaisella hoitokerralla. Arvioinnin perusteella selviää haavan ihanteellisin hoito. Haava tarvitsee erityyppistä hoitoa paranemisen eri vaiheissa, ja siksi haavan säännöllinen arviointi on tarpeellista. Asianmukaisella haavansidoksella voi olla merkittävä vaikutus haavan paranemisnopeuteen.

Haavan paraneminen etenee parhaiten, kun se on puhdas ja suojattu ympäristön ”vaaroilta” kuten lialta, paineelta, hankaukselta, kitkalta, kuumuudelta tai kylmyydeltä. Parasta on, että haavalle annetaan puhtaassa ja suojatussa olosuhteissa rauhallinen paranemisaika.

 

Krooninen eli pitkäaikainen haava

Krooninen haava vaatii parantuakseen kosteutta, mutta ei märkyyttä. Liiallinen kuivuus myös hidastaa pitkäaikaisen haavan paranemista. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kosteuden hallinta on merkittävä osa erityisesti kroonisen haavan hoitoa.

Haava tulee suojata siten, ettei lämpö haihdu haavalta, ja siten ettei haavaan kohdistu traumaa tai likaa ympäristöstä, jolloin se on alttiina bakteereille. Sen takia huolellinen aseptinen työskentely haavahoidon yhteydessä on erittäin tärkeää. Hoitoympäristön ja hoitovälineiden on oltava aina puhtaita.

Haavan arvioinnin mukainen sopiva hoitosidos ja aseptinen työskentely auttavat minimoimaan haavojen hoitoon liittyviä bakteerikontaminaatiota ja haavakipua.

Valittavana on useita satoja, jopa tuhansia erilaisia sidoksia. Tehokas sidoksen valinta edellyttää sekä haavan tarkkaa arviointia, kuten edellä on korostettu, että ajantasaista tietoa saatavilla olevista sidoksista.

 

Haavojen normaali paraneminen

Kun haava paranee primääristi eli ns. normaalilla tavalla, vaatii se vain vähän toimenpiteitä. Haavaa tulee suojata komplikaatioilta ja sitä tulee tarkkailla. Lisäksi valitaan sidos, joka pystyy hallitsemaan haavasta mahdollisesti tulevaa eritystä.

Haavan huuhtelu on yleensä välttämätöntä. Huuhteluun voi käyttää joko suihkua, keittosuolaliuosta tai haavahuuhteita tilanteen ja lääkärin ohjeen mukaan.

Haavaerityksen hallintaan tarvitaan imeviä tai suojaavia toissijaisia sidoksia. On tärkeää varmistaa, että haavaa ympäröivä iho on suojattu maseraatiolta eli vettymiseltä, sidoksen hankaukselta ja kitkalta. Lisäksi varmistetaan, ettei sidoksessa ole ryppyjä tai taitteita, jotka voivat painaa ihon vaurioita. Sidoksen valinnassa tulee huomioida myös se, onko sidos ns. läpäisevä, joka päästää haava eritteen läpi tai ns. puoliläpäisevä, joka lukitsee haavaeritteen sisälleen.

 

Haavasidosten kerrokset:

Haavan ensisijainen sidos on se, joka on kosketuksissa haavapohjan kanssa ja toissijainen sidos laitetaan sen päälle, tavallisesti erityksen hallinnan tukemiseksi. Uloin kerros on tavallisimmin kiinnityssidos.

Haavaympäristön ja ihon hoidossa voidaan käyttää myös erilaisia ihonsuojapyyhkeitä perus- tai lääkevoiteiden sijaan.

Kun haava ei parane normaalilla tavalla: 

Kroonisen haavan paikallishoito

 

Paikallishoitoa ohjaa haavadiagnoosi ja siihen liittyvät etiologiset tutkimukset ja hoidot.

Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista ja siinä tulee huomioida mahdolliset infektion merkit ja seuranta, ravitsemustilan arviointi, liikkuminen, elämänlaatu, kipu ja sen hallinta, lääkitykset, haavan hoito ja seuranta, haavan arviointiin (esim. TIME) perustuva sidoksen valinta, sekä haavaympäristön kosteus.

TIME-malli on uudistunut. Siihen on lisätty kaksi kirjainta R ja S. Nykyään käytetään enemmän TIMERS-mallia, joka on laajempi ja kokonaisvaltaisempi. R-kirjain viittaa uudempiin paranemista käynnistäviin tuotteisiin, koska osa haavoista ei parane asianmukaisellakaan hoidolla, vaan saatetaan tarvita erityistoimenpiteitä kuten kirurgista hoitoa, alipaineimuhoitoa tai muita hieman harvinaisempia haavanhoitotuotteita, kuten biologisia hoitoja. S-kirjain taas viittaa potilaan sosiaaliseen tilanteeseen ja sen huomioimiseen.

 

Haavan hoito on tavoitteellinen prosessi

Haavaa hoitaville, joko hoitajille tai omaisille, tulee tehdä huolellinen ja yksityiskohtainen suunnitelma hoidon jatkumisesta ja hoidon toteutumisesta kokonaisvaltaisuus huomioiden.

Hoitotarvikejakelu ja moniammatillinen hoito ovat välttämättömiä järjestää.

Omahoitajuus ja asiantuntevuus ovat tärkeitä haavahoidon jatkuvuuden ja potilasmyöntyvyyden optimoimiseksi.

Jokainen haavaa hoitava hoitaja on osa moniammatillista hoitoketjua ja siten tärkeässä roolissa. Vahva ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

 

Kirjaaminen

Asianmukainen haavahoito vaatii tarkkaa kirjaamista. Kaikki haavan hoitotoimenpiteet kirjataan yksityiskohtaisesti, suhteessa laadittuihin tavoitteisiin ja suunniteltuun haavahoitoprosessiin. Kirjaamisessa noudatetaan paikallisesti sovittuja kirjaamiskäytäntöjä sekä kirjaamisesta laadittuja kansallisia ohjeita. Kirjaamista ohjaa myös lainsäädäntö:

https://stm.fi/asiakas-potilastietojen-hallinta

 

Hyviä linkkejä

https://www.terveyskyla.fi/haavatalo

https://www.terveyskyla.fi/ihotautitalo

www.shhy.fi

www.ewma.org

https://www.epuap.org/

TIME MALLI
TIME -malli
Soita meille