TIETOTURVA- JA REKISTERISELOSTE

 

Suomen Haavahoito Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 7 §:n mukainen ilmoitus evästeiden (cookies) käyttämisestä verkkopalvelussa.

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Jos et halua selaimesi käyttävän evästeitä, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta: www.aboutcookies.org.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Suomen Haavahoito oy:n viestintärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä on Suomen Haavahoito Oy (Y-tunnus: 2994746–8), kotipaikka Paimio, postiosoite Inkeriäistentie 202, 21555 Taatila.

Yhteyshenkilönä toimii Taisto Nuutinen, taisto <at> suomenhaavahoito.fi.

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) yrityksen asiakas, b) jättänyt yhteystietonsa lomakkeella yrityksen hallinnoimissa verkkopalveluissa tai c) muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Yrityksen hallinnoimat verkkopalvelut:

  • suomenhaavahoito.fi

Kerättäviä henkilötietoja käytetään yrityksen asiakasrekisterin ylläpitoon ja yrityksen viestintään.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokoulutusten tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Asiakasrekisteritiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä.

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tietoja säilytetään palveluntarjoajan rekisterissä.

Sivustojen käyttäjistä voidaan kerätä käyttäjätietoja Google analytics -palvelun avulla.

Käyttäjien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla. Käytössä olevapalveluntarjoaja on Mediam Oy (Suomi). Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen hyväksymällä palvelun käyttöehdot.

Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.

Rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Taisto Nuutiselle.

 

 


Soita meille