UUTTA: Haavojen lyhyt oppimäärä -verkkokurssi, lisätietoja täältä.

Suomen haavahoito oy

Asiantuntevaa haavahoitoa kotiin

Suomen haavahoito oy

Tervetuloa Suomen Haavahoito Oy:n kotisivuille. Löydät sivustoltamme tietoa kotona annettavasta laadukkaasta haavahoidosta. Jos sinulla on kysymyksiä, liittyen omaan, läheisesi tai asiakkaasi haavahoitoon, ota rohkeasti yhteyttä. Suomen Haavahoito Oy on olemassa juuri sinua ja kysymyksiäsi varten.

Suomen Haavahoito Oy:n missio

Missiomme on toteuttaa näyttöön perustuvaa haavahoitoa kotona.

Tahdomme edistää haavaa sairastavien ihmisen elämänlaatua sekä luoda toivoa tuomalla korkealaatuista hoitoa kotiin tai kodinomaiseen ympäristöön, kuten hoivakoteihin.

Tehtävämme on palvella asiakkaita, heidän omaisiaan, terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökuntaa, hoitotiimejä sekä muita organisaatioita, joissa toimimme.

 

***

U
Yrityksemme visio

Kotiin tuotavat terveydenhuollon palvelut ovat monesti ihmisen elämänlaadun kannalta parempi vaihtoehto kuin sairaalahoito, ja lisäksi kotona toteutettu terveydenhuolto on yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaampaa. Hyvin haasteellistenkin haavojen kanssa voi elää kotona, eikä pelkästään pitkäaikainen haava ei ole syy sairaalahoitoon. Haavahoidon tulee olla kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisella yhteistyöllä suunniteltua, sillä näyttöön perustuva haavahoito vaatii tiivistä yhteistyötä läpi organisaatiorajojen. Juuri tällainen yhteistyö on toimintamme ytimessä jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti toteutettuna.

Yrityksemme tarjoama haavahoidon asiantuntijapalvelu kutoo yhteen moniammatillisen verkoston haavaa sairastavan ihmisen hyväksi sekä parhaan hoidon saavuttamiseksi. Tämä on yrityksemme visio ja olemassaolon perusta.

Asiantuntijuutemme katsoo sekä nykyisyyteen että tulevaisuuteen, ja haluamme olla yhteiskunnallisena toimijana mukana kehittämässä haavojen hoidon ja ennaltaehkäisyn toimintamalleja.

 

***

Strategiamme

Sitoudumme edistämään suomalaisten hoitosuositusten, kuten Käypä hoito -suositusten ja Hotus-hoitosuositusten, mukaista hoitoa ruohonjuuritasolla. Sitoudumme edistämään uusimpien ja vaikuttavimpien hoitomuotojen käyttöä kotona sekä hyödyntämään uusinta tutkimustietoa työssämme. Lisäksi hyödynnämme näyttöön perustuvia kansainvälisiä hoitomuotoja ja -suosituksia asiakkaan kotona toteutettavassa haavahoidossa.

Sitoudumme edistämään haavahoidon koulutusta ja opetusta yhteisöissä ja organisaatioissa, joissa palvelemme.

 

***

terveydenhuollon asiantuntijapalvelu kotiin

Suomen Haavanhoito Oy on terveydenhuoltopalveluita kotiin tarjoava yritys. Kuulumme myös sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja, Kauniainen ja Karviaisten kuntayhtymä.

Suomen Haavahoito Oy on vuonna 2019 perustettu suomalainen perheyritys.

 

 

Toimintamme, arvoista toteutukseen

Kokemus, osaaminen ja sitoutuminen asiantuntijuuteen auttavat edistämään missiotamme ja visiotamme, sekä tarjoamaan entistä parempaa haavahoitoa kotiin nyt ja tulevaisuudessa. Jatkuva ja säännöllinen hoito yhdistettynä omahoitajuuteen ovat välttämättömiä terveyden edistämisen ja parantumisen kannalta. Siksi tarjoamme myös haavahoidon koulutusta, opetusta, vieriopetusta ja konsultaatiopalvelua.

YRITTÄJÄ ULLA NUUTINEN

 

Olen sairaanhoitaja (YAMK) ja auktorisoitu haavahoitaja. Olen hoitanut työssäni viimeiset viisitoista vuotta ihmisiä, jotka sairastavat pitkäaikaisia haavoja.

Olen työskennellyt sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollon eri yksiköissä.

Krooniset alaraajahaavat (säärihaavat) ja muut vaikeasti paranevat haavat ovat erityisosaamistani. Hyvin monia ja haasteellisiakin haavoja voidaan menestyksellisesti hoitaa kotona.

Olen perustanut Suomen Haavahoito Oy:n intohimosta ja kutsumuksesta auttaa haavoja sairastavia ihmisiä sekä halusta tehdä kehittämistyötä haavojen ennaltaehkäisyn eteen.

YLEISESITTELY

***

Soita meille