Hyvä haavan hoito on aina moniammatillista ja perustuu tehokkaiksi todettuihin hoitokäytäntöihin ja hoitosuosituksiin. Olemme tiivistäneet tällä sivustolle sinua varten tärkeimmät haavahoitoon liittyvät kysymykset ja vastaukset. 

Sivun alaosasta löytyy tarkempaa tietoa etenkin terveysalan ammattilaisille. 

 

MIKÄ ON HAAVA?

Haava voi olla mikä tahansa pinnallinen ihorikko tai syvä ihovaurio. Haava voi syntyä ulkoisen onnettomuuden tai vahingon seurauksena, tai sen voi aiheuttaa jokin sairaus. Eli haava voi tulla ihoon myös sisäsyntyisesti.

Jos haava ei parane 2-4 viikossa, se on pitkäaikainen eli kroonistunut. Silloin paranemisen avuksi tarvitaan asiantuntevaa arviota.

MIKSI HAAVA EI PARANE?

 

 • Kirurginen, eli leikkaushaava saattaa tulehtua
 • Iho saattaa rikkoontua ulkoisen paineen vuoksi luu-ulokkeen kohdalta (entinen makuuhaava, nykyinen painevaurio).
 • Jalkojen verenkierron ongelmat (tavallisesti laskimoiden ja valtimoiden sairaudet)
 • Diabetes altistaa verisuonisairauksille ja hidastaa muutenkin haavojen paranemista
 • Tietyt lääkkeet ja sairaudet voivat hidastaa haavan paranemista
MIKSI HAAVAA VALOKUVATAAN?

 

Haavan valokuvaaminen on tarpeellista haavan paranemisen seuraamiseksi. Lisäksi haava mitataan säännöllisesti paranemisen edistymisen seuraamiseksi.

HAAVAHOIDON TAVOITE

 

Haavahoidossa tulee aina olla tavoite, jota seurataan säännöllisesti. Haavalla voi olla sekä välitavoitteita että kokonaistavoitteita. Haavan paranemista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin joka hoitokerralla.

HAAVAN HOITOPAIKKA

 

Jos joudut sairaalaan jonkun muun sairauden kuin haavan vuoksi, on tärkeää, että haavahoito jatkuu aiemman suunnitelman mukaan omalta hoitajaltasi saamiesi ohjeiden mukaan. Moniammatillinen yhteistyö on tämän vuoksi tärkeää. Sairaalasta käsin ollaan tavallisesti yhteydessä omahoitajaasi hoitosuunnitelman jatkuvuuden varmistamiseksi. Samanlaisia haavahoitosidoksia ei välttämättä ole saatavilla sairaalassa tai päinvastoin. Jos sairaalassa on aloitettu jokin hoito, kotihoidossa tai terveysasemalla ei välttämättä ole saatavilla sairaalassa käytettyjä sidoksia. Tällöin käytetään sellaisia sidoksia, jotka ovat haavan paranemisen kannalta asianmukaisia ja vastaavat haavan tarpeita.

Jos joudut sairaalaan haavan vuoksi, osaston lääkäri ja sairaanhoitaja arvioivat haavan ja tekevät hoitosuunnitelman. Parhaassa tapauksessa moniammatillinen tiimi tekee yhdessä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman haavan parasemisen mahdollistamiseksi. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu tavallisesti erikoislääkäreitä kuten verisuoni- tai plastiikkakirurgi, sekä jalkaterapeutti, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Haavan hoitosidokset: Tavallisesti haavanhoitoon erikoistunut hoitaja valitsee paikallishoitotuotteet, joita käytetään haavan hoidossa. Tuotteiden tarkoituksena on auttaa haavaa paranemaan mahdollisimman hyvin. Saat ohjausta ja neuvontaa hoitosidoksista ja niiden käytöstä. Hoitosidoksia voidaan joutua vaihtamaan joskus useastikin hoitosuunnitelman aikana. Sidosten vaihto perustuu aina haavan arviointiin ja sen pohjalta havaittuihin haavan tarpeisiin.

Haavasidosten vaihto: Haavasidosten vaihtotiheys riippuu siitä, mitä sidoksia käytetään ja minkälainen sidostyyppi on kyseessä. Monet sidokset ovat teknologialtaan edistyneitä, mikä mahdollistaa haavapohjan pitämisen kosteana, mikä taas edistää haavan paranemista. Krooninen haava ei parane kuivumalla tai rupeutumalla. Jotkut haavasidokset voivat olla paikoillaan jopa viikon, mikäli sidos ei tule täyteen haavaeritettä tai vuoda. Haavasidosten vaihtaminen tarpeettoman usein häiritsee haavan paranemista, koska haavapohja viilenee. Haavasidoksen ulkonäkö voi muuttua haavalla, mikä on normaalia ja tarkoittaa, että se sidos toimii kuten sen pitääkin.

Jatkuva arviointi: Jokaisella sidosvaihdolla hoitaja arvioi haavan tilanteen suhteessa hoitosuunnitelmaan, sekä arvioi hoidon tarpeet ja keskustelee mahdollisista muutoksista kanssasi. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää haavastasi ja sen hoidosta, hoitaja vastaa sinulle perustellen. Keskustelu tukee ja auttaa, jotta sinun on helpompi elää haavan kanssa mahdollisimman normaalia arkea.

Kipu: Sinulla saattaa olla haavakipua, ja saatat tarvita kipulääkkeitä. Kipu voi estää sinua liikkumasta tai syömästä, mikä taas hidastaa haavan paranemista. Jotkut kipulääkkeet saattavat aiheuttaa ummetusta, joten keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa, jos sinulla on huolia mahdollisista kipulääkkeiden aiheuttamista sivuoireista.

Tulehdus: Varo koskettamasta haavaasi tarpeettomasti paljain käsin, sillä koskettetu altistaa haavan tulehdukselle. Jos sinun kuitenkin pitää koskettaa haavaa, pese kätesi huolellisesti sitä ennen ja sen jälkeen.

Jos sinulla on mitään seuraavista oireista, kerro niistä hoitajallesi:

 • kuume
 • punoitus, kipu tai turvotus haavan ympäristössä
 • voimakasta hajua haavalla
 • haava tuntuu kuumalta
 • haavasidoksissa tai niiden läpi tihkuu paksua, keltaista eritystä
 • koet itsesi huonovointiseksi
RAVINNON VAIKUTUS HAAVAN PARANEMISEEN

 

Syöminen auttaa haavaa paranemaan. Haava tarvitsee normaalia enemmän ravintoaineita ja sen vuoksi hyvä ravitsemus on tärkeää. Keho tarvitsee enemmän proteiineja, A- ja C-vitamiineja sekä sinkkiä. Haava paranee nopeammin oikeanlaisella ravinnolla. Yritä syödä terveellisesti hyviä proteiinin lähteitä: lihaa, kalaa, kanaa ja kananmunia sekä hedelmiä ja vihanneksia.

Lue lisää ravitsemuksen vaikutuksesta täältä

 

KOTIUTUMINEN SAIRAALASTA JA HAAVAN HOITO KOTONA

 

Sairaalasta kotiutuminen: Kun kotiudut sairaalasta, kotihoidon, terveysaseman tai yksityisen sektorin haavahoitaja jatkaa haavan hoitoasi.

Sairaalasta saat mukaan hyvät jatkohoito-ohjeet. Omahoitajasi tietää ja tuntee sinut parhaiten ja osaa auttaa sinua saamiesi ohjeiden pohjalta. Omahoitajuus on haavan paranemisen kannalta tuloksellisinta. Tärkeintä on, että omahoitajasi jatkaa moniammatillista yhteistyötä, ja että haavan arviointiin ja tavoitteisiin perustuva kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma jatkuu.

Hyvän haavahoidon johtotähdet:

Yleiset:

 • Edistää monitieteistä ja moniammatillista toimintatapaa
 • Luoda haavadiagnoosi hoidon kivijalaksi
 • Määrittää hoidolle päätavoite ja välitavoitteet 
 • Noudattaa aina haavadiagnoosin mukaista hoitoa sekä akuuttien ja kroonisten haavojen hoidon periaatteita

Haavaan liittyvät:

 • Arvioida potilaan vointia ja haavaa säännöllisesti 
 • Huomioida haavan herkkä ympäristö
 • Noudattaa huolellisesti haavahoidon aseptiikkaa
 • Huolehtia haavapohjan riittävästä kosteudesta ja estetään sen turha viileneminen hoitojen yhteydessä. Haavapohjan happamuus tai neutraali pH ovat hyväksi paranemiselle.
 • Huolehtia haavaerityksen hallinnasta, erityisesti jos se on runsasta
 • Puhdistaa haava hyödyntäen erilaisia puhdistusmenetelmiä
 • Käyttää haavasidoksia perustellusti ja kustannustehokkaasti sekä oikein yhdistellen
 • Täyttää haavaonkalot ja -taskut löyhästi niille soveltuvilla tuotteilla

Potilaaseen liittyvät ja muut tukihoidot:

 • Huomioida haavaan liittyvät psykologiset vaikutukset ja niiden yhteys kipuun ja sidosvaihtoihin
 • Huolehtia haavan paranemista tukevista hoidoista, kuten apuvälineistä, turvotuksen estohoidosta, paineen poistosta ja ravitsemuksesta
 • Tarjota ohjausta ja neuvontaa säännöllisesti, hoidon vaikutusta arvioiden
 • Huomioida potilaan sosiaalinen tilanne ja ympäristö 

Tarkat ohjeet näihin asioihin löydät verkkokursseiltamme täältä!

Pääset lukemaan syventävää tietoa haavahoidosta klikkaamalla vieressä olevaa kuvaa.

Soita meille