Nykyään Suomessa on monessa yliopisto- tai keskussairaalassa haavapoliklinikka. Kun potilas lähtee sieltä kotiin, kohtaa hän usein jo matkalla monta muuttujaa, jotka voivat haastaa haavan paranemista. Parasta olisikin mahdollistaa niin sanottu “yhden luukun haavahoito”, eli se, että haavaa sairastava potilas sujahtaisi sairaalaluukusta kotiinsa yhden luukun kautta kohtaamatta juurikaan muuttujia. Näin “kotihoidon luukku” kommunikoisi näppärästi “sairaalaluukun” kanssa. Tätä ei usein tapahdu, vaan liian usein sairaala yrittää tehdä parhaansa löytääkseen oikeaa luukkua (esimerkiksi potilaan läheistä), jonka kanssa kommunikoida. Tällöin haavan hoito jää usein puolitiehen.

Kotihoito nopeuttaa paranemista, kohentaa elämänlaatua, helpottaa sairaalan työtä ja säästää kustannuksia

Eräässä tuoreessa tutkimuksessa testattiin ideaaliasetelmaa: sairaalaluukku päätti lähettää potilaat kotihoitoluukkuun, jossa heidät vastaanottaa erikoiskoulutetut hoitajat. Kokeneilla hoitajilta vaadittiin vähintään vuoden koulutus sekä työkokemus haava- ja kompressiohoidosta.

Tutkimuksessa mukana olleet potilaat kertoivat, että heidän elämänlaatunsa parani. He kiittelivät erityisesti potilaslähtöisyyttä, laadukkaita hoitosuunnitelmia ja niiden johdonmukaista toteuttamista. Potilaat arvostivat yhteistyötä ja vuorovaikutusta, ja oppivat luottamaan hoitajiin, jotka tiesivät, mitä tekivät. Lisäksi potilaat suhtautuivat myönteisesti siihen, että saivat hoidon kotiinsa. Sitä kautta koko sairaus huomioitiin paremmin. Myös hoitajien työn laatu koheni – he pystyivät aiempaa paremmin kiinnittämään huomiota potilaiden oireisiin. Yhden luukun asiantunteva haavojen kotihoitojärjestelmä tarjoaakin monia etuja: 

  • haavojen kokonaisvaltainen ja asiantunteva hoito, kipujen väheneminen
  • haavojen nopeampi paraneminen, lisävaivojen ennaltaehkäisy
  • haavoista johtuvien elämää haittaavien vaikutusten väheneminen 
  • resurssitarpeen ja kustannusten väheneminen, kun sairaalatasoista hoitoa voidaan toteuttaa potilaan kotona sairaalahoidon sijaan.

Yksi suurimmista eduista on potilaan yleisen elämänlaadun koheneminen, joka tutkimuksessa näkyi selvästi. Elämänlaadun koheneminen ei ole mikään pikkujuttu. Sillä on suora vaikutus mielialaan, hoitoon sitoutumiseen ja myös yleisterveyden paranemiseen. 

Aitoa potilaslähtöisyyttä vai sanahelinää?

Terveydenhuoltojärjestelmän olemassaolo perustuu potilaisiin, joten sen luonne on itsessään on potilaskeskeisyys. Potilaskeskeinen hoito ei saa olla vain kauniita sanoja paperilla, vaan todellista näyttöä sen toimivuudesta. Siksi kysymys kuuluu: Jos näin yksinkertaisella järjestelmällä tässä tutkimuksessa saatiin esiin näin merkittäviä tuloksia, miksi hukata aikaa ja resursseja, kun kaikkea voitaisiin kehittää, muuttaa ja parantaa? 

Siksi Haavasoturi-blogissa puhutaankin asiantuntevan haavojen kotihoitojärjestelmän puolesta. Jos haluaa, että haavahoito onnistuu mahdollisimman vähillä ongelmilla ja jälkiseurauksilla kannattaa kehittää yhden luukun järjestelmä omaan kuntaan tai omaan organisaatioon – niin pienessä kuin suuressakin mittakaavassa. Siitä todella on apua. 

Alkuperäinen tutkimus, johon tässä blogitekstissä viitattiin oli lehdessä Journal of Wound Care. 2023 Feb 2;32(2):122-128 ja nimeltään Quality of life of patients with venous leg ulcers treated by a one-stop clinic. Bram Ym.

Soita meille