Miten säärihaava hoidetaan – ja onko se ikuisuusongelma?
Turvotusperäisten alaraajahaavojen eli tutummin säärihaavojen näyttöön perustuva hoito ja
ennaltaehkäisy on kompressiohoito. Niin tavanomaista kuin kompressiosidosten laitto hoitotyössä onkin,
on jalkaturvotuksen hoito jopa kansainvälisessä mittakaavassa sekä hajanaista että vaihtelevaa.
Eräässä brittiläisessä tutkimuksessa, johon osallistui yli 300 imutieperäisestä turvotuksesta kärsivää ihmistä,
oli tavoitteena kehittää toimintamalli siihen, miten jalkaturvotusta voitaisiin hoitaa systemaattisesti.
Jokaisen tutkimukseen osallistujan arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Tuloksissa hyödynnettiin
kliinisesti saatuja terveystuloksia ja kyselylomakevastauksia.
Tehtyjen implementaatioiden jälkeen jalkojen ympärysmitoissa tapahtui tilastollisesti merkittävää
kaventumista. Selluliitin esiintyminen väheni, elämänlaatu parani ja tutkijat laskivat, että pelkästään
hoitomallien standardoinnilla kustannukset vähenivät puolen vuoden aikana yli puoleen – noin 50 000
punnasta 17 000 puntaan. Standardoidun mallin todettiin parantavan terveystuloksia ja vähentävän
imutieturvotuksista kärsivien potilaiden terveydenhuollon kustannuksia.
Säärihaavojen hoito
Kompressiohoidon käyttö on tavallaan monimutkaista ja vaatii huomattavaa tietoa sekä taitoa.
Säärihaavojen paraneminen on usein hidasta ja ne uusiutuvat helposti. Hoitoprosessi kasvattaa fyysisiä ja
psykososiaalisia haasteita. Kaiken kukkuraksi säärihaavat lisäävät taloudellista taakkaa. Parantunut haava
on halvin haava ja kaikkein halvin haava on sellainen, joka ei ole edes syntynyt.
Turvotusperäiset haavat ja niiden hoito haittaavat lisäksi potilaiden kapasiteettia sietää hoitoja. Se
vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten he sitoutuvat hoitoon. Hoitajalla tulee olla monenlaisia taitoja ja
ymmärrystä säärihaavaa ja jalkaturvotusta sairastavan ihmisen kokonaisuudesta. Siltä pohjalta hoitajan
tulisi osata suunnitella hoito kokonaisvaltaisesti siten, että ihmisen yksilöllinen elämä ja elämäntilanne ovat
keskiössä. Säärihaavaa sairastavan ihmisen on oltava vakuuttunut siitä, että annettu hoito on tehokasta ja
siihen kannattaa sitoutua. Hänen tulee voida luottaa hoitajan ammattitaitoon.
Näistä syistä johtuen on eriskummallista, ettei säärihaavojen hoidon kehittämiseen käytetä enempää aikaa
ja resursseja. Siis ihan virallisella tasolla johtoportaassa asti. Tarvitaanko tätäkin varten laki? Ilmeisesti.
Ensisijaista tämän ongelman ratkaisussa on kuitenkin hoitohenkilökunnan kouluttaminen eli osaamisen
lisääminen. He kohtaavat hoitotyön arjessa turvonneita jalkoja ja haavoja enemmän kuin kukaan toinen.
Miten he voivat hoitaa niitä oikein ja samalla vaikuttaa kustannustehokkaasti osana terveydenhuoltoa ja
edistää ihmisten terveyttä, jos he eivät tiedä, miten hoidetaan? Koulutusongelma on nopeammin
ratkaistavissa kuin laki säärihaavojen hoidosta ja ennaltaehkäisystä.

Turvotusperäinen säärihaava. Niin tavallinen, mutta niin
hoidettavissa, mikäli sen ikä ei ole puoli vuotta tai enemmän.
Sitten ollaan jo monen uuden ongelman edessä. Joskus tämäkin
haava oli ihottuma ja pieni musta piste. Kuka haluaisi elää
tällaisen haavan kanssa?

Soita meille